POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.zdrowojadki.pl zwany dalej Sklepem) jest: Gospodarstwo Rolnicze Renata Lipczyńska z Wyszyn zwana dalej Firmą.

 2. Firma prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Domniemywa się, iż nabywcą towarów, oferowanych w Sklepie jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Klientem.

OFERTA

 1. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie Sklepu w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są podane w złotówkach i zawierają podatek VAT.
 3. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie Internetowym www.zdrowojadki.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru w Sklepie.
 4. Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 5. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy danym towarze w chwili składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, anulowania dostępności oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, oraz do wprowadzania w nich zmian.

 

REJESTRACJA

 1. Składanie zamówień (dokonywanie zakupów) możliwe jest zarówno jednorazowo, jak i dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.
 2. Rejestracja Kupującego polega na podaniu w formularzu rejestracyjnym, dostępnym na stronie internetowej Sklepu lub w aplikacji mobilnej, danych niezbędnych do realizacji zamówień.
 3. W wyniku przeprowadzonej rejestracji, Kupującemu przyporządkowane zostaje konto, umożliwiające identyfikację czynności podejmowanych przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży towarów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości.
 5. Dostęp do konta jest możliwy po wprowadzeniu przypisanego do danego konta loginu oraz hasła. Hasło należy zachować w poufności.

 

ZAMÓWIENIA

 1. Warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia przez stronę www.zdrowojadki.pl. lub poprzez aplikację zdrowojadki
 2. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia, numer zamówienia oraz instrukcją odnośnie płatności. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub mailowo w celu potwierdzenia zamówienia.
 3. Maksymalny czas realizacji zamówienia (czas do wysłania przesyłki do Klienta) wynosi 4 dni robocze chyba, że w opisie dostępności towarów będzie inaczej napisane
 4. Zamówienie będzie dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawy.
 5. Koszt dostawy w sklepie www.zdrowojadki.pl to zawsze 0 zł. Dostawy odbywają się:
  • w każdy CZWARTEK na terenie: Poznań (dzielnice: Jeżyce, Ogrody, Sołacz, Podolany, Strzeszyn, Grunwald, osiedle Bajkowe, Winogrady, Morasko, Naramowice), Suchy Las, Jelonek.
  • w każdy WTOREK na terenie: Skórzewo, Baranowo, Przeźmierowo, Dąbrówka, Złotniki.
  • na życzenie Klienta istnieje możliwość umówienia indywidualnego terminy dostawy.

 

PŁATNOŚĆ

 1. Klient może wybrać jedną z następujących form płatności za zamówione towary:
  1. przelew (przedpłata): należność za towar oraz przesyłkę zostanie przelana na rachunek bankowy Firmy podany w e-mailu
  2. płatność online za pośrednictwem systemu dotpay
  3. gotówka: osobiście przy odbiorze towaru.
 2. Zasady dokonywania płatności przez Klientów za pośrednictwem systemu DotPay oraz postępowanie reklamacyjne dostępne są na stronie http://www.dotpay.pl

 

NIEDOSTĘPNOŚĆ PRODUKTU

 1. Jeśli w Magazynie Firmy zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta i domówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji odnośnie dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 2. W przypadku, gdy Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl otrzyma informację, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzję o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów (w porozumieniu z Klientem) lub o jego anulowaniu.
 3. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.
 4. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie, natychmiast po anulowaniu zamówienia

 

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl jako sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia do Klienta sprzedawanych towarów wolnych od wad.
 2. Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego , za niezgodność z Umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować mailowo biuro@zdrowojadki.pl
 4. Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rejestrując się w Sklepie Internetowym www.zdrowojadki.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją zamówień dokonywanych w Sklepie Internetowym www.zdrowojadki.pl
 2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Zgodne z ww. ustawą, Klienci Sklepu www.zdrowojadki.pl mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia
 5. Ceny podane w Sklepie Internetowym www.zdrowojadki.pl są ważne tylko w ofercie internetowej.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 7. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy www.zdrowojadki.pl są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 20.01.2016r.